اطلاعیه فوری جهت ثبت نام دانش آموزان پایه ی اول تا ششم برای سال تحصیلی آینده

ساخت وبلاگ
چکیده : باسمه تعالیاولیای گرامی دانش آموزاندبستان فرهیختگان شهرستان بردسیرسلامعلیکم همانگونهکه اطلاع... با عنوان : اطلاعیه فوری جهت ثبت نام دانش آموزان پایه ی اول تا ششم برای سال تحصیلی آینده بخوانید :

باسمه تعالی

اولیای گرامی دانش آموزاندبستان فرهیختگان شهرستان بردسیر

سلامعلیکم

همانگونهکه اطلاع دارید آموزش و پرورش ابتدایی از نظام قبلی به نظام جدید 6-3-3 تغییریافته و به تبع آن شیوه ی ثبت نام دانش آموزان نیز متحوّل گردیده است . لذا خواهشمنداست از روز شنبه27 خرداد 1391  لغایت روز چهار شنبه 31خرداد 1391   ( به جز دوشنبهکه تعطیل است )ساعت 8 تا 12 با در دست داشتن مدارک ذیل به مدرسه مراجعه فرمایید .

1 .کپی صفحه ی اول شناسنامه دانش آموز

2 . اصلشناسنامه پدر و کپی صفحه ی اول آن

3 .اصل کارت ملی پدر و کپی پشت و روی آن

4 .اصل شناسنامه ی مادر و کپی صفحه ی اول آن

5 .اصل کارت ملی مادر و کپی پشت و روی آن

6 . جهتآگاهی از میزان تحصیلات و مدرک و رشته ی تحصیلی والدین لطفا" موارد مذکور راپشت کپی شناسنامه ها بنویسید . ( مدرک و رشته تحصیلی پدر را پشت کپی شناسنامه پدرو مدرک و رشته تحصیلی مادر را پشت کپی شناسنامه مادر بنویسید . )  

تمامی مدارک ( کپی ها ) را با سنجاق یامنگنه به یکدیگر الصاق فرمایید .

در ادامهبه استحضار می رساند که جهت ثبت نام در پایه ی اول تا ششم دوره ی ابتدایی بهاطلاعات ذیل نیاز می باشد :

اطلاعاتدانش آموز

نام، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، کد ملی ، شماره سریال شناسنامه ، عدد سریشناسنامه ، محل صدور شناسنامه یا کارت ، محل تولد ، تاریخ تولد ، ملیت ، وضعیتجسمانی

اطلاعاتپدر

کد ملی، شماره شناسنامه ، نام ، نام خانوادگی ، ملیت ، شماره شناسنامه ، عدد سریشناسنامه ، حرف سری شناسنامه ، محل صدور ، محل تولد ، تاریخ تولد ، مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ، شغل پدر ، شماره پرسنلی ، میزان تحصیلات  

اطلاعاتمادر

کدملی ، شماره شناسنامه ، نام ، نام خانوادگی ، ملیت ، شماره شناسنامه ، عدد سریشناسنامه ، حرف سری شناسنامه ، محل صدور ، محل تولد ، تاریخ تولد ، مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ، شغل مادر ، شماره پرسنلی ، میزان تحصیلات

اطلاعاتآدرس

کشور، استان ، شهرستان ، بخش ، خیابان اصلی ، خیابان فرعی ، کوچه ، پلاک ، تلفن ،نمابر ، تلفن همراه ، ای.میل ، وب سایت ، کد پستی

اطلاعاتتحصیلی دانش آموز

سالتحصیلی ( مثلا" 92-91 ) ، پایه ( اول ، دوم ، ... ) ، رشته ( ابتدایی )

درخاتمه استدعا دارد - جهت دسترسی به اطلاعات خواسته شده - مراتب را به اطلاع کلیه یاولیاء گرانقدر رسانیده تا در تاریخ های اعلام شده ( سه روز آخر خرداد ماه 91 )  مدارک خواسته شده را تحویل دفتر آموزشگاهفرمایند .

شایانذکر است که این آموزشگاه هفته آینده به جز ایام تعطیل باز و آماده ی هر گونههمکاری و پاسخگویی می باشد .

موفق و مؤید باشید

منبع :وبلاگ مدرسه ی فرهیختگان

...
نویسنده : uikuiouo بازدید : 19 تاريخ : پنجشنبه 8 تير 1391 ساعت: 15:31